Maksuton puukaupan suunnittelu - jatkuva kasvatus

Maksuton puukaupan suunnittelu - jatkuva kasvatus

0,00 €

Kaipaatko vaihtoehtoa avohakkuulle? Puunkorjuu onnistuu jatkuvan kasvatuksen eli eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen avulla myös maisemallisesti tai luontoarvoiltaan tärkeillä alueilla. Tilaa maksuton suunnitelma jatkuvaan kasvatukseen tähtäävästä puunmyynnistä.


Tuotteen yhteishinta:

0,00 €Puunmyyntisuunnitelmaa laadittaessa huomioidaan metsätilan hakkuumahdollisuudet, hoitotarpeet ja puumarkkinatilanne.

Puunmyyntisuunnitelma sisältää:

  • arvion hakattavan puuston määrästä. Kun teet suunnitelman metsänhoitoyhdistyksen kanssa, saat samalla arvion puunmyyntitulosta vallitsevassa markkinatilanteessa.
  • korjuuajankohdan- ja menetelmän. Suunnitelmassa määritetään mihin vuodenaikaan puiden korjuu voidaan tehdä. Korjuumenetelmien valinta.
  • mahdolliset luontokohteet.

Puunmyyntisuunnitelma on tärkeä, sillä sen avulla myytävä puuerä voidaan kilpailuttaa puunostajien kesken. Se on pohjana puukauppasopimuksen teossa. Metsänhoitoyhdistyksen tekemä laadukas puunmyyntisuunnitelma varmistaa parhaat edellytykset puun myynnille.

Eri-ikäisrakenteista metsää hoidetaan poimintahakkuin

Poimintahakkuin pyritään kehittämään ja ylläpitämään metsän puuston eri-ikäisrakenteisuutta. Poimintahakkuulla poimitaan metsästä vanhempia ja suurempia sekä huonokuntoisempia puita. Samalla tehdään kasvutilaa pienille taimille ja nuorille puille sekä pyritään edistämään uusien taimien syntymistä. Jos metsään ei ole ennen poimintahakkuuta syntynyt pieniä taimia, uusien taimien syntymistä voidaan edistää pienaukkohakkuulla. Puunkorjuu eri-ikäisrakenteisessa metsässä on vaativampaa, koska suurikokoisia puita korjataan muun puuston joukosta. 

Eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatus vaatii hyvää etukäteissuunnittelua

Eri-ikäisrakenteisen metsän hoitoa suunniteltaessa on ratkaistava muun muassa:

  • kuinka suuriksi yksittäisten puiden annetaan varttua ennen metsän harventamista
  • kuinka suuri on pysyvien säästöpuiden määrä
  • mikä on hakkuiden välisen ajan pituus 
  • poimintahakkuussa kasvamaan jätettävän puuston tiheys ja rakenne. 

 

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK